Handledarutbildning

Privat övningskörning

Från och med den 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en handledarutbildning, även kallad introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B.

För att kunna bli handledare måste du:

  • Fyllt 24 år
  • Ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

Eleven:

  • Måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.

Allmän kursinformation

Danderyds trafikskola är godkänd av transportstyrelsen som utbildare till "introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B". Vi följer transpertstyrelsens föreskrifter (VVFS 2005:76) och Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet.

Kursplanens mål

Efter introduktionen skall blivande handledare och elev ha fått information om och känna till:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Planering och strukturering av övningskörningen
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerhet och miljö

Utbildare

Per-Erik Gustafsson, Anki Lindström och Anna Wendelin som genomgått STR:s interna lärarkurs.

Bokning

Boka din kurs i god tid innan för att vara säker på att få ett datum som passar! Kom i god tid innan kursen börjar kl 18.00. För bokning ring Tel: 08-755 33 63 eller boka och betala din plats via e-handeln. Som inskriven kan du även boka din plats via elevcentralen

Efter avslutad kurs

Efter kursen rapporterar vi in att du genomfört utbildningen hos oss. Men glöm inte att du själv måste ansöka om handledarskap för privat övningskörning. Du måste göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever. Du kan som mest ha 5 godkännanden samtidigt.

STR

I över 50 år har vi erbjudit körkortsutbildning i Danderyd