Lån av trafikskolans fordon på prov

Förarprov "Uppkörningen"

När dagen är kommen för förarprov "uppkörning" så utgår eleven och läraren från oss på trafikskolan. Detta gäller alla våra förarprov som är bokade av trafikskolans receptionister. Lån av trafikskolans fordon på prov inkluderar alltid 50 minuters körning (uppvärmning) innan själva uppköringen. Läraren väntar på eleven under tiden alt följer med under provtillfället. Efter avslutad uppkörning kör läraren tillbaka eleven till trafikskolan

När du gör ditt körprov ska du visa att du självständigt kan tillämpa dina kunskaper i praktiken för att vara en trafiksäker förare.

De kompetensområden som bedöms är:

Fordonskännedom
 • Du ska kunna göra en säkerhetskontroll på bilen, till exempel kontroll av belysning, däck, motorolja, och förstå vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som den ska.
Manövrering
 • Du ska kunna manövrera bilen, till exempel använda pedalerna på rätt sätt.
 • Du ska kunna styra bilen, både när du kör rakt fram och när du svänger.
 • Du ska kunna backa och parkera på ett naturligt sätt.
 • Du ska kunna ändra på reglage medan du kör, till exempel höja eller sänka värmen och använda vindrutetorkare.
Miljömedveten körning
 • Du ska kunna köra fordonet med god planering och framförhållning
 • Du ska kunna välja den växel som är mest lämplig för miljön och trafiksäkerheten.
Trafikregler
 • Du ska kunna trafikreglerna och följa dem på ett naturligt sätt så att samspelet med andra trafikanter fungerar
Trafiksäkerhet och beteende
 • Du ska vara uppmärksam när du kör och anpassa din körning efter det du ser.
 • Du ska veta var, när och hur du ska titta i olika situationer.
 • Du ska kunna identifiera och förstå vilka risker som finns i trafiken och kunna planera din körning så att du är beredd i situationer som kräver det.
 • Du ska anpassa din hastighet efter sikt, väglag och situationer.
 • Du ska placera bilen tydligt på vägen, till exempel när du ska svänga eller välja körfält.
 • Du ska köra med säkerhetsmarginaler, till exempel veta hur du anpassar avståndet till andra trafikanter och stillastående fordon.
 • Du ska tydligt och i god tid visa vart du ska genom att använda blinkers.

Ordinarie pris till trafikskolan: 1600 kr

 • då ingår 50 minuters uppvärmning
 • lån av bil under provtillfället

Avgifter till Trafikverket: 800 kr

 • Betalas separat via bekräftelsebrev
 • Eller genom att logga in på "Mina sidor" på Trafikverket hemsida

Observera

Teoriprovet utgår aldrig ifrån trafikskolan. Vid teoriprov hos trafikverket är det viktigt att eleven själv infinner sig på rätt tid och plats. Se bokningsbekräftelse som skickas hem med post

STR

I över 50 år har vi erbjudit körkortsutbildning i Danderyd